**ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 
เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

ภาพกิจกรรม

นายสุรสิทธิ์  สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายประมวล  ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวรายการ คัมภีร์วิถีรวย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ อสมท. ในการถ่ายทำสารคดีข่าวเกษตร  เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2557  ณ กลุ่มวิสาหกิจฝักข้าวปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวรพล  เจนคจบ ประธานวิสาหกิจชุมชนฝักข้าว เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในครั้งนี้ด้วย

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานปลูกข้าว  วันแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 82  พรรษา 12 สิงหาคม 2557  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2557  ณ  แปลงนา  นายถวัลย์  ศรีสังข์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร เรื่องการลดต้นทุน การผลิตข้าวตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมเทศบาล  ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐมโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถ่ายทอด ความรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตรเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกร ทราบต่อไป

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน  โดยมี นายประเสริฐ  เอกนวพุฒิพันธุ์  นายอำเภอกำแพงแสน  กล่าวต้อนรับในงาน ทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2557  ณ  วัดไร่แตงทอง  ตำบลทุ่งลูกนก  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบรางวัลให้กับเกษตรกร ที่ชนะการประกวดกล้วยไม้  และเป็นประธานกล่าวปิดงาน มหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม ปี 57   เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2557 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดต่อ ขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ