**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 
เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

 

ภาพกิจกรรม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ข้าวราชบุรี  ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP) เกษตรกร  จำนวน 50 ราย  เมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2558   ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยขวาง  ตำบลห้วยขวาง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ข้าวราชบุรี  ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP) เกษตรกร  จำนวน 50 ราย  เมื่อวันที่  10 มิถุนายน  2558   ณ ศาลาเอนกประสงค์  ตำบลกระตีบ  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่     สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี เกษตรกร จำนวน 500 ราย เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2558    ณ วัดกำแพงแสน  ต.ห้วยหมอนทอง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายประมวล   ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม พิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2558  ณ  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านลาดหญ้าไทร  หมู่ที่ 10  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการ พัฒนาและเพิ่มศักดิ์ภาพศูนย์ข้าวชุมชน  เกษตรกร  จำนวน  20 ราย  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลห้วยขวาง  หมู่ที่ 10  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ

 
 

 

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

.. ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูกข้าวนาปรัง..

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ
     

ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน