**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

ผลิตภัณฑ์เด่น
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
กล้วยกรอบปรุงรส

 

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย นายนำพล ทองชิตร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ตามนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการที่ 1 ณ ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  

วันที่  12  มกราคม  2559 นายประมวล. ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวศรัญญา  ทองคำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่1/2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  โดยมีนายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน

วันที่  11  มกราคม  2559  นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต และนายประมวล ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดงานกล้วยไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ นครปฐม  2559  ในวันที่   20 – 24  มกราคม  2559    ณ  สวนสุวรรณออร์คิด   ตำบลหนองกระทุ่ม   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

วันที่  11  มกราคม  2559 นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน ประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาแพงแสน  เพื่อวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในช่วงฤดูแล้ง  ตามมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มาตรการที่ 1  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกาแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่  8  มกราคม  2559  นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (DW) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดย นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร อำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ พิณทอง ริเวอร์ไซด์  รีสอร์ท  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ