**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

 

ภาพกิจกรรม

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ  นายอำเภอกำแพงแสน  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมี นายสันติ  ธนผลเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว กล่าวรายงาน สภาพพื้นที่ ต.ทุ่งบัว และนายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมงาน               เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัชต์  เกษตรจังหวัดนครปฐม   ให้เกียรติเป็นประธาน เปิด การประชุมเกษตรอำเภอ  ประจำเดือนสิงหาคม  2558  โดยมีนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียง กัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม การเกษตร  ร่วมติดตามศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ย อินทรีย์ ของเกษตรกร อ.กำแพงแสน   เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2558   ณ  หมู่ที่ 1  ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายประมวล ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ร่วมติดตามแปลงพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช  ของอำเภอ กำแพงแสน  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2558  ณ ต.ทุ่งลูกนก  ต.กำแพงแสน   อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมี  นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ  นายอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2558  ณ  ห้องประชุมอำเภอกำแพงแสน

ข่าวประชาสัมพันธ

 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ
     

ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน